Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til forsvarsministeren

Datert: 07.10.1992
Besvart: 14.10.1992 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Ifølge meldingen om Luftfartsmuseet vil departementet besørge en fornyet faglig vurdering av flyttespørsmålet dersom Stortinget finner at Luftfartsmuseet bør etableres i Bodø.

Har forsvarsminsteren besørget en fornyet saklig vurdering av dette spørsmålet, enventuelt når vil statsråden få foretatt denne vurderingen?"


Les hele debatten