Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 09.10.1992
Besvart: 14.10.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Det er i dag tre selskap som steller med spesialavfall i Noreg der staten, ved Miljøverndepartementet, eig over halvparten av aksjane. Selskapa har kvart sitt styre. Ei fornuftig forvaltning vil etter mitt syn vera å få samordna desse i eit selskap.

Deler statsråden dette synet?"


Les hele debatten