Spørretimespørsmål fra Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A) til finansministeren

Datert: 07.10.1992
Besvart: 14.10.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A)

Spørsmål

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A): "Når blant annet skatt og forskuddstrekk innbetales for sent, blir det krevd morarenter med 1,25 % pr. måned eller påbegynt måned. Henvendelser jeg har mottatt viser at rentetillegget kan komme opp i flere hundre prosent på årsbasis.

Hva mener finansministeren om dette?"


Les hele debatten