Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til finansministeren

Datert: 08.10.1992
Besvart: 14.10.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Ulovlig salg av sprit og sigaretter fra russiske turister til befolk- ningen i Finnmark representerer et økende problem.

Vil statsråden, slik man har gjort i Finland, stramme inn tollforskrif- tene, slik at turister fra Russland og øst-europeiske land, herunder også baltiske land, må oppholde seg i over 3 døgn i Norge for å få adgang til tollfri innførsel av alkohol og sigaretter?"


Les hele debatten