Spørretimespørsmål fra Britt Harkestad (KrF) til barne- og familieministeren

Datert: 07.10.1992
Besvart: 14.10.1992 av barne- og familieminister Grete Berget

Britt Harkestad (KrF)

Spørsmål

Britt Harkestad (KrF): "Fleire mediaoppslag i den seinare tid har aktualisert godkjennings- prosedyrane for fosterheimar. Eit adventistektepar i Drammen vart ikkje godkjent som fosterforeldre, medan eit lesbisk par i Oslo vart godkjent.

Vil statsråden sørgja for at det vert såpass einsarta retningslinjer for godkjenning av fosterheimar at slike situasjonar ikkje oppstår?"


Les hele debatten