Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 05.10.1992
Besvart: 14.10.1992 av arbeids- og administrasjonsminister Oddny Aleksandersen

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): "I VG 5. oktober 1992 opplyses det at tillitsmannsordningen i skoleverket koster 205 millioner kroner. Hvis dette er representativt for hele offentlig sektor, brukes det 1,2 milliarder kroner til tillitsmanns- apparatet.

Vil statsråden ta initiativ til å begrense utgiftene til tillitsmanns- ordningene i kommende forhandlinger?"


Les hele debatten