Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til helseministeren

Datert: 06.10.1992
Besvart: 14.10.1992 av helseminister Werner Christie

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Miacalsik nasespray er ein anerkjend medisin mot osteoporose som stansar beintap og stiller smerter. Sidan den ikkje no kan fåast på blå resept for nemnde pasientgruppe, må mange slutte å bruke den, grunna prisen. Utgangen vert då i tillegg til lidinga, uføretrygd og pleie for desse pasientane.

Er dette god rehabiliteringspolitikk og god samfunnsøkonomi?"


Les hele debatten