Spørretimespørsmål fra Ingvard Sverdrup (H) til olje- og energiministeren

Datert: 12.10.1992
Besvart: 21.10.1992 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Ingvard Sverdrup (H)

Spørsmål

Ingvard Sverdrup (H): "Det har vært en erklært nasjonal målsetting med petroleumsvirksomheten å bygge opp landbasert kompetanse, miljø og virksomhet i landsdelene parallelt med satsingen til havs.

Mener statsråden at forslaget om å legge ned Statoils leteavdeling i Midt-Norge (Kristiansund) er i samsvar med disse politiske målsettinger?"


Les hele debatten