Spørretimespørsmål fra Odd Eriksen (A) til samferdselsministeren

Datert: 02.10.1992
Besvart: 21.10.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Odd Eriksen (A)

Spørsmål

Odd Eriksen (A): "Vegdirektoratet har bestemt at det skal etableres 5 vegtrafikk- sentraler i Norge, hvorav 1 sentral for Nord-Norge. Mosjøen og Tromsø er aktuelle lokaliseringssteder for Nord-Norge, men uenighet i direktoratet om lokalisering forsinker etableringen.

Vil statsråden gripe inn slik at Mosjøen velges som lokaliseringssted for Nord-Norge?"


Les hele debatten