Spørretimespørsmål fra Magnus Stangeland (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 08.10.1992
Besvart: 21.10.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Magnus Stangeland (Sp)

Spørsmål

Magnus Stangeland (Sp): "I Arbeiderbladet den 7. oktober 1992 er det ein reportasje om ei nesten-ulykke i Svartis-tunellen i Nordland som fylgje av manglande alarm- telefonar og kommunikasjonsutstyr. Mange av tunellane har for dårleg trygg- leik med omsyn til kommunikasjon med omverda, sjølv om tunellane er fleire kilometer lange.

Vil statsråden arbeida for ei opprusting av naudtelefonar og kommunika- sjonslinjer i tunellane?"


Les hele debatten