Spørretimespørsmål fra Aud-Inger Aure (KrF) til finansministeren

Datert: 16.10.1992
Besvart: 21.10.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Aud-Inger Aure (KrF)

Spørsmål

Aud-Inger Aure (KrF): "Blant annet gjennom Apropos, 9. oktober 1992 er det blitt kjent at forsikringsselskap opererer med svært ulike priser på yrkesskadeforsikring. Eksempler viser at småbedrifter betaler opp til 5 ganger så mye som andre bedrifter i samme fareklasse.

Hvordan samsvarer dette med Regjeringens erklærte prioriteringer av små og mellomstore bedrifter, og vil statsråden vurdere tiltak for å rette opp en slik urettferdighet?"


Les hele debatten