Spørretimespørsmål fra John S. Tveit (KrF) til justisministeren

Datert: 15.10.1992
Besvart: 21.10.1992 av justisminister Grete Faremo

John S. Tveit (KrF)

Spørsmål

John S. Tveit (KrF): "En britisk statsborger tilknyttet Evangelisk Barnemisjon har arbeidet i Norge i to år, hvorav mye tid er brukt til å lære norsk. Utlendings- direktoratet har nå avslått søknad om fornyet arbeidstillatelse.

Synes ikke justisministeren at misjonslandet Norge burde vist en mer positiv holdning til europeiske misjonsarbeidere i landet enn hva her er gjort?"


Les hele debatten