Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til barne- og familieministeren

Datert: 13.10.1992
Besvart: 21.10.1992 av barne- og familieminister Grete Berget

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep får ikke nødvendig beskyttelse og hjelp. Dette viser en undersøkelse som Redd Barna har foretatt.

Hva vil statsråden foreta seg for at barn blir beskyttet og hjulpet mens saken er oppe til behandling?"


Les hele debatten