Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til helseministeren

Datert: 13.10.1992
Besvart: 21.10.1992 av helseminister Werner Christie

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Astma og allergi er en stor folkesykdom. 400 000 barn under 15 år er plaget. Inneklimaet i skoler, barnehager og private hjem er ofte en med- virkende årsak til plagene. Dårlig renhold og røyking påvirker inneklimaet.

Hva vil helseministeren gjøre for å bedre barnas innemiljø?"


Les hele debatten