Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 16.10.1992
Besvart: 21.10.1992 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Regionsykehuset i Tromsø går til drastiske nedskjæringer i behandlings- tilbudet og sier opp et betydelig antall helsepersonell på grunn av manglende driftsmidler.

Vil helseministeren gripe inn og sørge for at Regionsykehuset i Tromsø får tilstrekkelige driftsmidler i 1992, slik at tilbudene til pasientene kan opprettholdes?"


Les hele debatten