Spørretimespørsmål fra Oscar D. Hillgaar (FrP) til fiskeriministeren

Datert: 16.10.1992
Fremsatt av: Per Ove Width (FrP)
Besvart: 21.10.1992 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (FrP): "Sikkerhet knyttet til skipstrafikk i indre Oslofjord skal søkes bedret med en trafikksentral. Men der er reist spørsmål omkring samlokalisering av Losvesenet, som i dag er basert på Hvasser, med den nye sentral.

Finner statsråden at det ut fra en samlet vurdering bør finne sted en slik samlokalisering, og kan Losvesenets ønske om en etablering på Hvasser gi en tilfredsstillende løsning?" (Tatt opp av Per Ove Width)


Les hele debatten