Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til næringsministeren

Datert: 22.10.1992
Rette vedkommende: Handelsministeren
Besvart: 28.10.1992 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "Stabburets pizzafabrikk på Stranda trues av nedleggelse dersom EØS- avtalen fører til en utjevning av råvareprisene for bearbeidete landbruks- varer.

Hva vil Regjeringen gjøre for å unngå denne og eventuelt liknende ned- leggelser av arbeidsplasser innen matvareproduksjon og næringsmiddelindustri?"


Les hele debatten