Spørretimespørsmål fra Aud-Inger Aure (KrF) til næringsministeren

Datert: 22.10.1992
Besvart: 28.10.1992 av næringsminister Finn Kristensen

Aud-Inger Aure (KrF)

Spørsmål

Aud-Inger Aure (KrF): "Porter-rapporten peker på skipsbygging som et kjerneområde for framtidig industriutvikling. Norge har her miljø hvor samspill kan gi vekst og dermed flere arbeidsplasser. Samtidig meldes det om stadig tynnere ordrebøker som resultat av dagens vanskelige markedssituasjon.

Hva vil Regjeringen gjøre for å gi denne næringen rammevilkår til å utnytte vekstpotensialet for nye arbeidsplasser?"


Les hele debatten