Spørretimespørsmål fra Einar Olav Skogholt (A) til landbruksministeren

Datert: 07.10.1992
Spørsmålet er trukket tilbake

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): "Vil statsråden ta initiativ til å endre punkt 3.1 i forskriftene for avlingsskadetrygd, slik at brukere med inntil 40 dekar korn også er berettiget til å søke/få innvilget avlingsskadetrygd?"


Les hele debatten