Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 09.10.1992
Besvart: 28.10.1992 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Statens skoger har kjøpt skogeigedomen "Langvatnet", gnr. 25 bnr. 1 i Snåsa. Lokale og fylkeskommunale myndigheiter rår til at eigedomen vert nytta for å styrke eksisterande gardsbruk. Statens skoger har konsesjons- fritak.

Er statsråden samd i oppkjøpet, eller vil statsråden gripe inn slik at lokale gardbrukarar kan få kjøpt eigedomen?"


Les hele debatten