Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til miljøvernministeren

Datert: 22.10.1992
Besvart: 28.10.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "Wallonia-dommen av 7. juli 1992 er en viktig prinsipiell dom som kan få stor betydning for Norge gjennom EØS-avtalen. Det ble i EØS-debatten skapt tvil om hvordan dommen skal tolkes.

Mener statsråden at Wallonia-dommen var en seier for miljøet når det gjelder forbud mot fri flyt av farlig avfall?"


Les hele debatten