Spørretimespørsmål fra Wenche Lyngholm (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 09.10.1992
Besvart: 28.10.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Wenche Lyngholm (SV)

Spørsmål

Wenche Lyngholm (SV): "I forskriftene til Statens lånekasse for utdanning heter det: "Det kan settes grense for lånet slik at gjelda ikke blir høyere enn det Låne- kassa finner forsvarlig". 2 300 studenter fikk i skoleåret 1991/92 redusert lån på grunn av høy gjeld. Lånegrensene innebærer at studenter med fullt lån fra videregående skole kan få problemer med å fullføre et hovedfag.

Er disse reglene forenlig med prinsippet om lik rett til utdanning?"


Les hele debatten