Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 15.10.1992
Besvart: 28.10.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): "Midlertidig utvalg for brønnserviceteknikere har utarbeidet en opplæringsplan for denne yrkesgruppen som kan sikre flere tusen nordmenn arbeid i løpet av noen år. Læretiden er i fagplanen fastsatt til 48 måneder.

Vil departementet snarest godkjenne denne fagplanen, og gi nødvendig dispensasjon fra regelen om 3 års læretid, slik kirke- og undervisnings- komiteen har åpnet adgang til?"


Les hele debatten