Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til samferdselsministeren

Datert: 11.04.1997
Besvart: 23.04.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): I forbindelse med Gardermoutbyggingen var området Brudalen-Røgler del av statlig reguleringsplan slik at det ble åpenhet mot ravineområdet i sydvest. Dette området kunne derfor fortsatt benyttes som landbruksområde. Området er senere tatt ut av statlig reguleringsplan.

Vil statsråden sørge for at dette området sikres for videre landbruksvirksomhet?


Les hele debatten