Spørretimespørsmål fra Inger-Marie Ytterhorn (FrP) til finansministeren

Datert: 21.10.1992
Besvart: 28.10.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Inger-Marie Ytterhorn (FrP)

Spørsmål

Inger-Marie Ytterhorn (FrP): "Ifølge Dagens Næringsliv den 21. oktober 1992 endrer departementet forskriftene for private pensjonsforsikringer. 250 000 kunder må, ifølge avisen, endre allerede inngåtte avtaler - der dette er mulig.

Synes statsråden det er forsvarlig å gi forskrifter som berører allerede inngåtte avtaler i den grad det her er snakk om?"


Les hele debatten