Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til justisministeren

Datert: 23.10.1992
Besvart: 28.10.1992 av justisminister Grete Faremo

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "Det vekker sterke reaksjoner når Justisdepartementet avviser å gi økonomisk støtte til leteaksjoner etter omkomne ved fiskebåtforlis.

Hvordan kan statsråden forsvare dette, og vil statsråden vurdere om nåværende praksis skal endres?"


Les hele debatten