Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 22.10.1992
Besvart: 28.10.1992 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Landets sykehus behandler årlig et betydelig antall idrettsskader, noe som påfører folketrygden store utgifter.

I hvilken utstrekning har idrettsorganisasjonene, ved privat forsikring, dekket opp slike behandlingsutgifter?"


Les hele debatten