Spørretimespørsmål fra Ola Røtvei (A) til helseministeren

Datert: 22.10.1992
Besvart: 28.10.1992 av helseminister Werner Christie

Ola Røtvei (A)

Spørsmål

Ola Røtvei (A): "Norsk Folkehjelp har søkt Helsedirektoratet om godkjenning av Fagerhaugsenteret i Oppdal kommune som opptreningsinstitusjon og fått avslag. Direktoratets avslag er anket og saken ligger til behandling i departementet.

Kan statsråden si noe om hvordan denne saken står i dag?"


Les hele debatten