Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til samferdselsministeren

Datert: 11.04.1997
Besvart: 23.04.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): I referat av 22. august 1996 fra Akershus og Oslo jordskifterett fremgår det at Ullensaker kapellangård skal inngå i makeskifte med grunneiere på Gardermoen.

Vil statsråden sørge for at dette makeskifte nå blir gjennomført?


Les hele debatten