Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til utenriksministeren

Datert: 12.11.1992
Besvart: 18.11.1992 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "Den norske generalkonsulen i Guatemala, Wilfred Samuel Moore, har nylig uttalt at det knapt begås brudd på menneskerettighetene i Guatemala. Konsul Eric Klanderud har gjennom norsk TV forsvart militære aksjoner mot indianerne i Guatemala.

Hva vil Regjeringen gjøre for å sørge for at Norge har representanter i Guatemala som gir uttrykk for at Norge ikke støtter overgrep og menneske- rettighetsbrudd gjennomført av landets regjering?"


Les hele debatten