Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til olje- og energiministeren

Datert: 29.10.1992
Besvart: 18.11.1992 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Ifølge media har Statoil sagt nei til å bruke norsk CO2-fri metanol- prosess på den planlagte metanolfabrikken på Tjeldbergodden, mens japanerne etterspør nevnte teknologi.

Synes statsråden at Statoils beslutning er forenlig med Stortingets målsetting om reduksjon av CO2-utslipp?"


Les hele debatten