Spørretimespørsmål fra Kjell Magne Bondevik (KrF) til forsvarsministeren

Datert: 11.11.1992
Besvart: 18.11.1992 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Kjell Magne Bondevik (KrF)

Spørsmål

Kjell Magne Bondevik (KrF): "Fra tid til annen, som for eksempel i boka "Vi som styrer Norge" reises det spørsmål om hvordan Forsvarets etterretningstjeneste drives.

Mener statsråden at det kan være behov for å opprette et kontrollorgan også for denne tjenesten?"


Les hele debatten