Spørretimespørsmål fra Magnus Stangeland (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 03.11.1992
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Magnus Stangeland (Sp)

Spørsmål

Magnus Stangeland (Sp): "Nye forskrifter krev tømming av septiktankar kvart 2. år. Miljømessig er det lite å vinna ved hyppig tømming, samstundes som ei slik ordning vert kostbar både for kommunen og private.

Vil miljøvernministeren endra desse forskriftene til for eksempel 8 år, slik som naturvernorganisasjonane har gått inn for?"


Les hele debatten