Spørretimespørsmål fra Knut Hanselmann (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 27.10.1992
Besvart: 18.11.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Knut Hanselmann (FrP)

Spørsmål

Knut Hanselmann (FrP): "Hva vil miljøvernministeren gjøre for å få fortgang i retningslinjene fra Statens forurensningstilsyn (SFT), slik at Forsvaret øyeblikkelig kan rydde opp PCB-giften i sjøen utenfor ubåt-bunkeren i Bergen, som forurenser sjølivet i hele byfjordbassenget?"


Les hele debatten