Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til samferdselsministeren

Datert: 11.04.1997
Besvart: 23.04.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): Samferdselsministeren har uttalt ønske om å benytte makeskifte for grunneiere som er berørt av Gardermoutbyggingen. Tilsagn fra Statskog om bruk av Lundberg skog til makeskifte ble gitt 8. september 1995.

Vil statsråden nå sørge for at makeskifte blir gjennomført?


Les hele debatten