Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til miljøvernministeren

Datert: 13.11.1992
Besvart: 18.11.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "19. november 1992 skal salget av Langøya avfallsdeponi til Norsk avfallshåndteringsselskap og WASTE MANAGEMENT godkjennes av styret i Norsk avfallshåndteringsselskap. Mener statsråden at WASTE MANAGEMENT, som er dømt for flere miljøovertredelser i USA, er en betryggende samarbeidspartner for å behandle spesialavfall i Norge, og er eventuelt salget i overenstemmelse med Stortingets vedtak om opprettelse av et nasjonalt spesialavfallsselskap?"


Les hele debatten