Spørretimespørsmål fra Johan M. Nyland (A) til samferdselsministeren

Datert: 29.10.1992
Besvart: 18.11.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Johan M. Nyland (A)

Spørsmål

Johan M. Nyland (A): "Den senere tid har det vært en rekke reportasjer i media om de lovløse tilstandene som hersker innen tungtransporten på vegene. Det gjelder både kjøre- og hviletidsbestemmelsene, overlast og kjøretøyenes standard. Nylig måtte en sjåfør, med støtte fra sin fagorganisasjon, gå til rettssak mot arbeidsgiveren, fordi han ikke var villig til å bryte med kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Hvilke tiltak vil Samferdselsdepartementet sette inn for å bekjempe disse ulovlighetene?"


Les hele debatten