Spørretimespørsmål fra Sigurd Holemark (H) til samferdselsministeren

Datert: 10.11.1992
Besvart: 18.11.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Sigurd Holemark (H)

Spørsmål

Sigurd Holemark (H): "Sykkelulykkene har hittil i år økt med 34%. Årlig krever 20 000 sykkelulykker medisinsk behandling, og over halvparten av disse ulykkene rammer barn.

Vil statsråden ta initiativ til å oppnevne et utvalg som kan fremme forslag til å snu denne negative ulykkesutvikling og å fremme økt trafikk- sikkerhet for de berørte trafikantgrupper?"


Les hele debatten