Spørretimespørsmål fra Finn Thoresen (Uavh) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 13.11.1992
Besvart: 18.11.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Finn Thoresen (Uav)

Spørsmål

Finn Thoresen (Uavh): "Når elever både i grunnskole og videregående skole har som pensum å lære om fremmede religioner og kulturer, mener statsråden da at det er urimelig at barn og ungdom fra innvandrermiljøer får en tilsvarende innføring i den evangelisklutherske religion, som ifølge paragraf 2 i Grunnloven er vår offisielle religion og grunnlaget for vår kultur?"


Les hele debatten