Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 13.11.1992
Besvart: 18.11.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): "Ifølge Aftenpostens aftennummer 12. november 1992 vil skoledirektør Grete Horntvedt i Oslo innføre tilleggspoeng for valgfag ved opptak til videregående skole.

Hvordan ser statsråden på dette?"


Les hele debatten