Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 28.10.1992
Besvart: 18.11.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Aftenposten for 28. oktober 1992 skriver at 400 psykologstillinger er ledige, men studentene må vente i tre år på å få studere.

Hva vil statsråden gjøre for å korte ned køene til embetsstudiene i psykologi og for å skaffe psykologer nok til å dekke behovet?"


Les hele debatten