Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 12.11.1992
Besvart: 18.11.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): "I høringsutkast til læreplan for grunnskole og videregående opplæring står det: "Opplæringen skal tilpasses den enkelte, større likhet i resultat skapes gjennom ulikhet i den innsats som rettes mot den enkelte elev."

Innebærer dette at statsråden vil åpne for større grad av nivådifferen- siering?"


Les hele debatten