Spørretimespørsmål fra Harald Ellefsen (H) til finansministeren

Datert: 13.11.1992
Besvart: 18.11.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Harald Ellefsen (H)

Spørsmål

Harald Ellefsen (H): "Ifølge "Forbrukermagasinet" i NRK TV har Finansdepartementet med tilbakevirkende kraft bestemt at premiefond som en forsikringstager har innbetalt for å sikre sin ektefelle skal inndras, med et tap på inntil 100 000 kroner.

Kan statsråden redegjøre nærmere for bakgrunn, begrunnelse og hjemmel for inngrep av denne art?"


Les hele debatten