Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kulturministeren

Datert: 11.04.1997
Besvart på vegne av: Kulturministeren
Besvart: 23.04.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Når vil statsråden leggja fram for Stortinget ei evaluering av stadnamnlova?


Les hele debatten