Spørretimespørsmål fra Lars Gunnar Lie (KrF) til finansministeren

Datert: 03.11.1992
Spørsmålet er trukket tilbake

Lars Gunnar Lie (KrF)

Spørsmål

Lars Gunnar Lie (KrF): "Minibussar som vert nytta av institusjonar og til persontransport etter løyve (konsesjon) er fritekne frå eingongsavgift på 12% av import- verdien.

Vil finansministeren vurdere å gjere unntak for eingongsavgift også for minibussar som vert kjøpt av kjernefamiliar (dvs. foreldre med barn) på 6 eller fleire personar?"


Les hele debatten