Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til finansministeren

Datert: 03.11.1992
Besvart: 18.11.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Ifølge oppslag i VG 3. november 1992 er det forskjellige skatteregler for utgifter for statsråders ektefeller som deltar på tjenestereiser, og andre tjenestereiser hvor ektefeller etter anmodning fra oppdragsgiver deltar.

Vil Regjeringen fremme forslag som medfører likebehandling for skatte- plikt ved tjenestereiser i samsvar med det som gjelder for statsråder?"


Les hele debatten