Spørretimespørsmål fra Harald Ellefsen (H) til finansministeren

Datert: 05.11.1992
Besvart: 18.11.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Harald Ellefsen (H)

Spørsmål

Harald Ellefsen (H): "I nye forskrifter vil Regjeringen svekke privat pensjonsforsikring ved blant annet å nekte at livsarvinger over 21 år blir tilgodesett og stanse forsikringsavtaler med kortere utbetalingsperiode enn til fylte 80 år. Regjeringen griper direkte inn i ca 250 000 inngåtte kontrakter.

Vil finansministeren endre dette og sørge for at vesentlige endringer i private pensjonsordninger og tjenestepensjonsordninger forelegges Stortinget?"


Les hele debatten