Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til finansministeren

Datert: 09.11.1992
Besvart: 18.11.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "Arbeiderpartiets landsmøte har vedtatt at full sysselsetting er det overordnede mål i den økonomiske politikken og at det i Nasjonalbudsjettet skal utarbeides et sysselsettingsbudsjett.

Hvilke forandringer i den økonomiske politikken vil Regjeringen gjennomføre for å følge opp vedtaket fra Arbeiderpartiets landsmøte?"


Les hele debatten