Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 12.11.1992
Besvart: 18.11.1992 av justisminister Grete Faremo

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Fylkesmannen i Nordland gjorde i januar 1992 Justisdepartementet opp- merksom på at budsjettet for lensmannsetaten var helt utilstrekkelig. Enkelte lensmannskontor i Nordland har nå måttet kutte ut vaktordning i helgene.

Mener justisministeren at det i fordelingskriteriene til fylkene er kompensert for den nordlandske geografi, og hva vil justisministeren gjøre for å unngå en slik situasjon for lensmannskontorene igjen?"


Les hele debatten