Spørretimespørsmål fra Oscar D. Hillgaar (FrP) til justisministeren

Datert: 29.10.1992
Besvart: 18.11.1992 av justisminister Grete Faremo

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (FrP): "Gjennom pressen er vi blitt informert om ulikt praktiserte tiltak som har rammet grensehandelsvirksomheten i regi av borgere fra Russland og de nylig frigjorte baltiske land. Der er ingen uenighet vedrørende narkotika- og rusmiddelinnførsel, men tiltakene synes nå å ramme langt utover dette.

Hvilke positive, utviklende og tillitsskapende konsekvenser for de berørte land vil den sterkt reduserte handel føre til?"


Les hele debatten